Znalec vín > Hesla od A > Alkohol

Alkohol

Alkohol z arabského „al kehal“ se dá přibližně vyložit jako: jemný, řídký, nestálý, nejušlechtilejší či nejjemnější. První písemně zaznamenaná destilace na světě byla provedena arabským učencem Ibn Sahrím v roce 986.

Alkohol ve víně se dle normy (nařízení ES č. 479/2008) dělí na skutečný a celkový. Skutečný alkohol je alkohol naměřený ve víně chemickou analýzou. Celkový alkohol je součet skutečného alkoholu a alkoholu, který by ještě vznikl prokvašením veškerého zbytkového cukru na nulovou hodnotu ve víně.

Alkoholem se všeobecně označuje etanol (ethylalkohol), který má ve víně z alkoholů největší zastoupení. Obsah alkoholu ve víně a destilátech se označuje na etiketě v objemových procentech např.: alk. 13,5 % obj..

Ostatní alkoholy obsažené ve víně:

  • metanol, vzniká odbouráváním pektinů, obsah u bílých vín je 20–100mg*l-1 u červených 60–230mg*l-1
  • vyšší alkoholy, obsah 150–700mg*l-1, mají velký vliv na celkové aroma vína
  • 2-butanol, 3-butanol, obsah 400–700mg*l-1
  • glycerol, dodává vínu tělo

Zdroj: 

  • Epocha. Praha: RF Hobby, Aleš Crha, 2007(2+). ISSN 1214-9519
  • Soudní lékařství II. díl – Hirt Miroslav, Vorel František, a kolektiv
  • http://eur-lex.europa.eu/ (nařízení (ES) č. 479/2008)
  • http://www.vinarska-laborator.cz/

Dověděli jste se něco nového? Podělte se o to s přáteli:

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.