Humus

Humus v půdě je důležitý pro zdárný vývoj a plodnost révy vinné. Je nejúrodnější částí půdy. Humus se dá specifikovat jako soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu. Látky jsou v různém stupni přeměny. Lze si ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své složité pórovité struktuře schopnost zadržovat vodu v půdě, navazovat na sebe toxické látky a vyrovnávat pH půdního roztoku. Humus se díky své koloidní struktuře významně podílí na sorpčních schopnostech půdy pro organické i anorganické látky a pozitivně ovlivňuje růst kořenů révy vinné v nových výsadbách. Pomáhá udržovat půdu na odpovídající úrovni úrodnosti. K navýšení obsahu humusu v půdě značně přispívá dostatečné organické hnojení (hnůj, kompost, vermikompost, zelené hnojení). Tento typ hnojení postupně kvalitu půdy optimalizuje a ta se tak stává humózní. V půdě se pak lépe drží voda a pro révou se zlepšuje příjem i hůře dostupných živin. Půda není jednostranně vyčerpávaná a ochuzovaná o živiny. Harmonická starost o půdu zásadně ovlivňuje kondici révy vinné a ta je tak i více odolná k napadení chorobami a škůdci.

Průměrný obsah humusu ve vinicích je 1,66 %. Za optimálně humózní viniční půdu se dá považovat ta, ve které se humus pohybuje od 1,8 do 2,4 %. Přitom obsah humusu od 1 do 2 % je stále považován za nízký, jako vysoký se dá hodnotit až od 3 do 5 %.

Zdroj: Wikipedie, www.vinarskepotreby.cz.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.