Znalec vín > Hesla od A > André Christian Carl

André Christian Carl

Nová odrůda révy vinné šlechtitele Ing. Horáka byla na počest Christiana Carla Andrého nazvaná v r. 1980 jménem André.

André Christian Carl se narodil 20. 3. 1763 v Hildburghausenu (Německo), zemřel 19. 7. 1831 ve Stuttgartu. Pracoval jako pedagog v Eisenachu a v Gotě, roku 1798 se stal ředitelem školy evangelicko-luteránské obce v Brně. Zapojil se do práce Moravské hospodářské společnosti pro zvelebení orby a stal se jejím sekretářem. Zabýval se rovněž otázkami umělého výběru při šlechtění a v roce 1806 dal založením spolku pro umělé šlechtění ovoce v Brně podnět k vědeckému zušlechťování révy vinné na Moravě. Těmito aktivitami se stal prakticky předchůdcem J. G. Mendela. Rakousko – Uherskou monarchii později opustil z důvodů přísné cenzury a působil až do smrti ve Stuttgartu.

André Christian CarlObrázek z webu Encyklopedie dějin Brna.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.