Znalec vín > Hesla od B > Bakchanálie

Bakchanálie

Ve starověkém Římě se oslavy boha Dionýsa většinou k večeru zvrhly v sexuální nevázanosti a pitky. Nejdříve začaly oslavy pokojným průvodem v němž ženy (bakchantky) nesly obří falus v koši zakrytém plody, jako hlavní symbol síly a plodnosti. Večer se oslava boha Dionýsa proměnila v mystérium, provázené sexuální nevázaností – orgiemi, v okamžiku kdy se falus přinesený v koši odhalil. Když ani vážené manželky římských patricijů nedokázaly udržet večer při slavnosti vášně na uzdě, staly se oslavy boha Dionýsa terčem kritiky. Proto přijal senát r. 186 př. n. l. na svou dobu vcelku přísné opatření (senatus consultum de Bacanalibus). Nařízení bylo kontrolováno úřady a hříšníci přísně trestáni. (Livius kniha XXXIX)


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.