Znalec vín > Hesla od B > Bakchantky

Bakchantky

1. Spolek moravských vinařek. Působí v ČR, Jižní Morava. Ustanoven byl zakládací listinou 14.6.2002. Dne 5.8.2005 se stal oficiálně občanským sdružením a je zaregistrován MV v Praze. Spolek funguje na základě stanov. Cílem Spolku moravských vinařek je osvěta a propagace moravských vín, sebevzdělávání ve vinařství a vinohradnictví, prosazování žen v tradičních vinařských oborech i oborech souvisejících. Více o spolku najdete na www.bakchantky.cz. Presidentka spolku: Ing. Karla Pazderková.

2. Bakchantky byly ženy doprovázející boha Dionýsa při slavnostech vína. Ve starověkém Římě kult boha Dionýsa splýval s kultem boha Bakcha (Bakchus), viz. rovněž bakchanálie.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.