Znalec vín > Hesla od E > Enogastronomie

Enogastronomie

Enogastronomie je současný moderní termín, označuje stolování při kterém se k pokrmům podávají vína, nebo obráceně. Jedná se o zážitkovou gastronomii. Slovo enogastronomie vzniklo spojením slov eno – ze starořeckého oinos (víno) a gastronomie – věda o žaludku. Termín enogastronomie se rozšířil z Itálie, kde již v době starověkého Říma byly v oblibě hostiny doprovázené konzumací vína – symposia. Vždy byl určený vedoucí symposia, který určoval mísení vína s vodou, dle aktuální hladiny alkoholu v krvi účastníků tak, aby symposium mohlo pokračovat.

V enogastronomii se využívá buď harmonie, kdy pokrm s vínem rezonuje na společné vlnové délce chuti (např. sladké – sladké), nebo naprostého kontrastu chutí (např. kyselé – sladké).

Zásad správného podávání typů pokrmů a druhů vín bylo vytvořeno v minulosti mnoho, přesto se moderní enogastronomové přiklánějí pouze k jednomu pravidlu, to zní, že neplatí žádné pravidlo. Doba, kdy platilo svaté pravidlo k bílému masu  bílé víno a k tmavému masu červené víno, je v nenávratnu.

Stručně lze konstatovat: škála chutí pokrmů a oceán vín jsou široké, množství kombinací je prakticky nekonečné, přičemž každý subjekt (osoba) je jedinečný a chutná mu něco jiného. Správný vedoucí enogastronomické akce musí umět reagovat na aktuální situaci, kdy důležité je složení hostů a také jejich nálada.

Studené rautyMolekulární gastronomieRegionální pokrmy


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.