Znalec vín > Hesla od M > Michlovský Miloš

Michlovský Miloš

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se narodil v roce 1953 v Hustopečích. Po maturitě na Střední vinařské škole ve Valticích absolvoval Zahradnickou fakultu na Timirjazevově zemědělské akademii v Moskvě. V roce 1985 ukončil doktorské studium obhajobou práce s názvem „Agrobiologické a technologické hodnocení rezistentních a elitních forem révy vinné NPO VIERUL, které jsou perspektivní pro evropský region SSSR a ČSSR“. Odbornou praxi vykonal ve Šlechtitelském centru Moldavského vinohradnicko-vinařského výzkumného ústavu a ve Všesvazovém institutu pro vinohradnictvívinařství na Jaltě. Současně byl jedním ze zakladatelů Vědecko-výrobního sdružení Resistant. V letech 1991 – 1994 působil jako pedagog na Zahradnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2001 obhájil habilitační práci na téma „Vývoj šlechtění révy vinné na rezistenci a jeho současný stav v České republice“ a byl jmenován docentem v oboru Zahradnictví. Svůj profesní růst rozšířil v roce 2005 v Moskvě obhajobou práce „Zpracování vědeckých a aplikačních principů selekce révy vinné na rezistenci v systému biologického vinohradnictví v České republice.

Miloš Michlovský degustátor (obr. archív MM)

“Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům) a abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Své poznatky a zkušenosti uplatňuje také v oblasti sklepního hospodářství při rozvoji a inovacích progresivních technologií spojených s výrobou vína a dalších produktů. Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ založené v roce 1995 v Rakvicích působí jako manager po současnost a veškerou činnost zaměřuje na produkci širokého sortimentu vysoce jakostních vín zdůrazňujících terroir.

zdroj: www.michlovsky.com

Záběr Miloše Michlovského je obrovský, je nebo byl vinař, vinohradník, šlechtitel, enolog, vysokoškolský pedagog, novátor, experimentátor, podnikatel, manager, funkcionář vinařských organizací a orgánů aj.

Synonyma: Guru moravského vinařství, Legenda moravského vinařství.

Obrázky kamene 49. latitude a vinic úzkého sponu Miloše Michlovského v katastru Přítluk (z archívu Znalec vín):

49. rovnoběžkaKámen 49. latitudeMiloš Michlovský u svého kamene

 

 

 

 

 

Kamenné zídky kolem vinicÚzké spony vinic10 tisíc keřů na 1 hektar

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.