Znalec vín > Hesla od P > Pověřená laboratoř

Pověřená laboratoř

Pověřená laboratoř je určená k chemické analýze vína pro potřeby zatříďovacího procesu vína do sítě. Pověření a kontrolu nad pověřenými laboratořemi vykonává Státní zemědělská potravinářská inspekce.

Na základě znění zákona č. 256/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně požadavků na laboratoře provádějící rozbory pro potřeby hodnocení a zatříďování vína v Komisi SZPI. Počínaje datem 1. ledna 2012 může žadatel o zatřídění vína svůj odebraný vzorek vína analyzovat výhradně v akreditované laboratoři akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy EU. Na základě čl. 80 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013 („jednotné nařízení o společné organizací trhů“) v platném znění se jedná zejména o analytické metody doporučené a zveřejněné Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV).

Zkušební laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA), o.p.s., které mohou mít akreditovány příslušné metody rozboru vína dle OIV nezbytné pro jeho zatřídění, lze vyhledat na stránkách ČIA, o.p.s., v seznamu akreditovaných subjektů (http://www.cia.cz/default.aspx?id=10&scopeId=9).

Seznam laboratoří zabývajících se rozbory vína pro potřeby hodnocení a zatříďování:

 • Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, Zlín 764 21; www.itczlin.cz
 • VINIUM a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice 691 06
 • Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice 691 42; www.svisv.cz
 • BS vinařské potřeby s.r.o., Žizkovská 1230, Velké Bílovice 691 02; www.vinarskepotreby.cz
 • Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508, Bzenec 696 81; www.zameckevinarstvi.cz
 • BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, Starý Plzenec 332 02 a K Vápence 1675, Mikulov 692 01; www.bohemiasekt.cz
 • Ing. Alice Becková, Koněvova 818/10, Mikulov 692 01; www.beckova.com/vinarska-laborator
 • PRONECO, s.r.o., Klentnice 78 692 01; www.proneco.cz
 • Templářské sklepy Čejkovice, v.d., Na Bařině 945, Čejkovice 696 15
 • NEREZ Blučina, s.r.o., Návrší 483, 664 56 Blučina
 • LIPERA s.r.o., areál Lipera, Podivínská 1470, Velké Bílovice 691 02, www.lipera.cz
 • Vinařství LAHOFER, a.s., laboratoř, Brněnská 523, 671 82 Dobšice, www.lahofer.cz /Laboratoř franchizy BS vinařské potřeby/
 • BS vinařské potřeby s.. r. o., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice  www.vinarskepotreby.cz
 • EPS biotechnology, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice; www.epsbiotechnology.cz

Zdroj: www.szpi.gov.cz

Poslední revize hesla: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.