Znalec vín > Hesla od H > Hodnotící systém Buxbaumův

Hodnotící systém Buxbaumův

20-bodový hodnotící Buxbaumův mezinárodní systém je jedním ze čtyřech nejpoužívanějších hodnotících sytémů na světě. Od konce 90 roků minulého století se v ĆR od hodnocení vín na soutěžích tímto systém upouští a přechází se většinou na 100 bodový systém. Největším paradoxem hodnocení vín Buxbaumovým systémem u nás není jeho nedokonalost, ale nedokonalost degustátorů, kteří zúžili využitelnost 20 bodové stupnice (resp. 200 bodové) na hodnocení v rozsahu od 17 – 19 bodů. Čili všechna vína  hodnotí prakticky jako vynikající, což není možné. V této kategorii může být dle empirických zkušeností a zvyklostí max 1/3 vystavených vín.

Tab 1. Slovní hodnocení Buxbaum.

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení vín dle získaných bodů:

  • 18 – 20   vynikající
  • 16 – 18   velmi dobré
  • 14 – 16   dobré
  • 12 – 14   ještě přijatelné
  • 10 – 12   neuspokojivé
  •      < 10  víno plné chyb, vyřazeno

Tab 2. Zápis 20-bodovým systémem

 

 

p


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.