Znalec vín > Hesla od J > Jan Evangelista

Jan Evangelista

Svatý Jan Evangelista (hebrejsky יוחנן, „Bůh je milosrdný“; kolem 10, Galilea nebo Judea – kolem 101, Efez) je apoštol a evangelista, vinařský patron. Tradičně (ale ne zcela doloženě) je považován za autora čtvrtého kanonického evangelia (Evangelia podle Jana) a za autora tří Janových listů a Zjevení. Podle církevní tradice přišel kolem roku 69 do Efezu, odkud pak vedl všechny církevní obce, které předtím založil. V roce 95 byl prý zatčen římským císařem Domiciánem (vládl 81–96), pronásledovatelem křesťanů. Po krutém mučení nařídil Domicián, aby Jana vhodili do kotle s vřelým olejem. Olej se však změnil v občerstvující lázeň, z níž Jan vystoupil posílen. Když se to dozvěděl Domicián, zalekl se natolik, že nechal Jana poslat do vyhnanství na ostrov Patmos. Zde údajně napsal knihu Zjevení Janovo. Po smrti Domiciána se Jan vrátil do Efezu a tam napsal své evangelium. Stal se jediným apoštolem, který zemřel přirozenou smrtí. Jedním z jeho atributů je číše s vínem. Ta odkazuje na legendu, podle které mu byla podána číše s otráveným vínem. Jan ji požehnal a poté vypil, avšak jed neúčinkoval. Proto se v den svátku sv. Jana Evangelisty tradičně světí (žehná) víno.

Patron: teologů, úředníků, notářů, spisovatelů, sochařů, malířů, písařů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, výrobců zrcadel, rytců, výrobců svíček a košíků.

Svátek sv. Jana Evangelistu si připomínáme 27. 12.

Piero di Cosimo, Svatý Jan Evangelista, 1504, olej, dřevěná deska, Honolulu Museum of Art, Honolulu, Havaj, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni

Poslední revize hesla 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.