Lisy

Lisy jsou technologická zařízení na získávání moštu pomocí tlaku ze rmutu, nebo hroznů.

Podle způsobu vytváření tlaku lisy dělíme na: mechanické, hydraulické a pneumatické. V současné době se používají nejvíce pneumatické lisy, s horizontálním otáčejícím se košem. Pneumatické lisy lisují pomocí speciálních vaků, nebo půlvaků, malým tlakem vzduchu, cca do 150 kPa. Vaky jsou uložené v nerezovém otáčejícím se válci, vzduch ze vhání mezi stěnu válce a vak. Lisovaná hmota (hrozny nebo rmut) je uvnitř vaku, mošt odtéká různě konstruovanými kanály. To je výhodou proti hydraulickým a mechanickým lisům, které mají malou lisovací plochu a musí vyvíjet velký tlak. Lisováním pomocí velkého tlaku se dostávají do moštu tříslovité látky, případně olej se semínek, což je na úkor kvality vyrobeného vína.

Moderní lisy jsou plně automatizované, řízené počítačem. Výlisnost se pohybuje od 60 – 75%.

Princip pneumatického lisu, video 1 min. : zdroj www.yutoube.com

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.