Znalec vín > Hesla od R > Remuer

Remuer

Remuer (z fr.) je pracovník, který provádí setřásání kalů v láhvi (remuáž) po druhotném kvašení při výrobě vína šampaňskou metodou. Denní výkon zkušeného setřásače kalů je cca 20 tis ks lahví, kterými pootočí a zaklepe o pupitr.

Ilustrační obr. remuer z: http//leblogor.typepad.fr

 

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.