Znalec vín > Hesla od Š > Štěpování révy

Štěpování révy

Štěpování révy jako jeden ze způsobů množení se v Evropě provádí prakticky od doby zavlečení mšičky révokaze z Ameriky, tedy od 2 poloviny 19. století. Štěpování spočívá v naštěpování roubu z ušlechtilé evropské révy na nezakořeněný podnožový řízek z americké révy, která je odolná mšičce révokazu. Spojení roubu s podnožovým řízkem může být buď ruční jazýčkovou kopulací nebo strojní tzv. omega řezem. Spoj se parafínuje a štěpovanec se umísťuje do stratifikační bedny za účelem vytvoření kalusového pletiva v místě srůstu. Stratifikace probíhá nejlépe za teploty 24 – 26 °C, vysoké relativní vlhkosti a dostatečného světla. Po vytvoření kalusu se štěpovance vysazují do tzv. révových školek, kde sazenice zakoření a z očka vyroste první letorost.

omega_řezstratifikace


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.