Znalec vín > Hesla od F > Flotace

Flotace

Flotace je termín pro odstraňování kalných částic z moštu (např. části slupekpeciček, plísní, zeminy, prachových částic apod.), pomocí vhánění inertního plynu do moštu před kvašením. Cíl je stejný jako u odkalování moštu, ale metoda je mnohem rychlejší. Inertním plynem (CO2, N), nebo vzduchem, sycený mošt, je pomocí směšovacího čerpadla dopravovaný do flotačního tanku. Bubliny plynu nadnášejí nečistoty v moštu a na hladině se vytváří tzv. plovoucí koláč. Soudržnost kalových částí se dá zlepšit přídavkem želatiny nebo bentonitu. V horní části tanku přepadává plovoucí koláč přes hranu a nečistoty jsou tak z moštu odstraněny. Opakováním celého procesu dá se dosáhnout větší čistoty moštu (99,7 – 99,9%).


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.