Znalec vín > Hesla od O > Odkalování

Odkalování

Odkalování je proces, při kterém se odstraňují kalné částice z moštu pomocí gravitace, v době před kvašením (např. části slupek, peciček, plísní, zemina, prachové částice apod.). Mošt se chladí na teplotu cca 8°C a přidává se moštová želatina, která urychluje sedimentaci pevných částí ke dnu. Úplným odkalením se zpomaluje následný kvasný proces a odkalování je tedy jedním z nástrojů řízeného kvašení.

Viz také flotace.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.