Znalec vín > Hesla od H > Hektarový výnos

Hektarový výnos

Na hektarový výnos mají největší vliv počasí a houbové choroby.  Za optimální hektarový výnos hroznů se v ČR považuje 6 tun. Což při průměrném množství 4000 ks keřů dává zatížení 1,5 kg hroznů na keř. Vinařský zákon  č. 321/2004 Sb., upravuje v §6 hektarový výnos pro výrobu hroznů takto:

§ 6
Hektarový výnos

(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle předpisu Evropských společenství a v souladu s prováděcím právním předpisem.
(2) Mají-li být vinné hrozny použity k výrobě jakostního vína stanovené oblasti, nesmí hektarový výnos z vinice nebo vinic pěstitele, na nichž byly vypěstovány, překročit 14 tun na jeden hektar. Je-li v jedné vinici vysázeno více odrůd, lze hektarový výnos stanovit pro každou odrůdu zvlášť.
(3) Pokud bude překročen hektarový výnos podle odstavce 2, lze příslušné vinné hrozny použít pouze pro výrobu stolního vína nebo zemského vína, nebo musí být tyto vinné hrozny uvedeny do oběhu pouze jako vinné hrozny určené pro výrobu stolního vína, nebo jako vinné hrozny určené pro výrobu zemského vína.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.