Znalec vín > Hesla od N > Německo

Německo

Německo je významný světový vinařský stát s historicky velkou  výměrou vinic. Dominantní odrůdou, v oblasti po staletí, je  Ryzlink rýnský.

Německo má cca 100 tisíce hektarů vinohradů. Z toho je 63 % osázeno bílými a 37 % modrými odrůdami. Šest nejčastějších odrůd zaujímá 63 % plochy vinic. Je to Ryzlink rýnský (22 tis. ha), Müller Thurgau (13,3 tis. ha), Pinot noir (11,8 tis. ha), Dornfelder (8,1 tis. ha), Sylvánské zelené (5,2 tis. ha) a Rulandské šedé (4,8 tis. ha).

Výměra vinic dle oblastí:

oblast

ha

Ahr 545
Bádensko 15 429
Franky 6 040
Hesensko (Hesenská horská silnice) 431
Střední Porýní 450
Mosela 8 594
Nahe 4 063
Falc 22 885
Rheingau 3 076
Rýnské Hesensko 26 685
Sála-Unstrut 775
Sasko 456
Würtembersko 11 140
Německo celkem 99 586

(údaje k 2012)

DC Pfalz. Falc jako první německá vinařská oblast (23 tisíc ha vinic) zavedla v roce 2004 jednotné označení pro typické falcké víno, které může pocházet z 5 klasických odrůd: Ryzlink rýnský, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir a Dornfelder. Vína jsou senzoricky hodnocena komisí, která rozhoduje o možnosti udělení stříbrné záklopky s logem DC Pfalz a nápisem Districtus Contollatus Pfalz. Pokud víno v komisi napoprvé neprojde, komise doporučí další postup (zpravidla smísení s jiným vínem) a může být pak předloženo opět. Nově již mohou být uváděny do oběhu i láhve se šroubovacím uzávěrem či skleněnou zátkou. Celá akce byla podporována reklamou v běžném tisku.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.