Putna

Putna je dřevěná nádoba používaná při sběru hroznů. Po naplnění se na popruzích, podobně jako batoh, nesla na zádech řádkem vinice na místo, kde stál vůz s káděmi, do kterých se umísťovaly nasbírané hrozny. Největší tradici má „putna“ v Tokajské oblasti, kde se podle ní se tradičně označují Tokajské výběry. Putna naplněná cibébami byla v minulosti rozhodující objemovou mírou pro rozdělení těchto Tokajských sladkých výběrů na 3 – 5 putnový výběr, výjimečně 2 nebo 6 putnový.

tokajská putna


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.