Znalec vín > Hesla od V > Vinohradnictví

Vinohradnictví

Vinohradnictví je starobylý zemědělský obor, jehož počátky sahají do starověku. Zahrnuje všechny úkony spojené s pěstováním révy vinné, zejména: příprava půdy před výsadbou, množení, štěpování sazenic révy vinné, šlechtěníudržovací šlechtění, výsadba vinice, stavba a údržba opory, řez révy, zelené práce, ochrana proti chorobám a škůdcům, ekologie a architektura krajiny apod.. Hlavním cílem vinohradnictví je zajištění výroby hroznů pro zpracovatele hroznů a výrobce vína.

Tab. Pěstitelé vinné révy a vinice – podle druhu produkce. Zdroj: ČSÚ, šetření z r. 2015, více: https://www.czso.cz/csu/, srovnání JMK a ČR.

tabulka-vinice

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.