Znalec vín > Hesla od F > Filtrace

Filtrace

Filtrace vína je proces jehož hlavním cílem je zbavit víno pevných částí. Současné moderní filtry lze aplikovat ale i na jiné cíle než ošetření hotového vína. Lze filtrovat mošt místo sedimentace, dále lze filtrací zastavit fermentaci či ošetřit víno při vzniku některých chorob (preventivní a kurativní mikrobiologická filtrace při chorobáchvadách vína jako jsou kvasinky Bailii, Brettanomyces, mléčné a octové bakterie apod.).

Všobecně lze filtraci vína rozdělit na hrubou, střední a ostrou, úhel pohledu může být i jiný.

Filtrace se provádí pomocí filtrů na víno. Principem je protékání vína přes překážku (filtr) na které se zachytí pevné části obsažené ve víně. Ostrost filtrace je úměrná velikosti otvorů filtru.

Každý vinařský stát má jiné požadavky na filtraci vína, je to dané historií a požadavky konzumentů. Např. ve Francii je hlavním požadavkem filtrace odstranění kvasinek z vína, tedy v 1 litru vína je 0 ks kvasinek. Část bakterií ve víně není na závadu, např. u červených vín je únosné aby ve víně po filtraci zůstalo 20 – 30 ks bakterií v 1 ml. Kvasinky mají velikost 5-10 µm.

Do módy přicházejí vína, která neprošla žádnou filtrací, což je zásadou např. pro biodynamické vinařství, autentických vín, vín vyrobených technologií kacheti, oranžových vín apod..

Zdroj: https://filtrace.com


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.