Znalec vín > Hesla od H > Historie vína

Historie vína

Původ a historie vína je nejasný. Réva vinná vznikla pravděpodobně z divokých forem na Blízkém východě, či oblasti středomoří.

Obr 1. Nález dosud nejstaršího místa, kde se vyrábělo víno ohlásili archeologové v roce 2010. Při vykopávkách v Arménii objevili zatím vůbec nejstarší vinařství na světě, jeho stáří datují na dobu před 6100 lety.

zdroj: UCLA

 

 

Obr 2. Stonky a semínka révy vinné byly nalezeny v okolí lisu ve velmi dobrém stavu.

V každém případě byla réva rozšířena již ve starověkém Egyptě a Orientě ve 3. tis. př. n. l.. Starověkým Řekům bylo známo víno dle zápisů lineárním písmem z doby Krétské a Mykénské kultury již ve 2. tis. př. n. l.. Řekové pokládali víno za dar boha Dionýsa.

Římané ztotožnili Dionýsa s bohem Liberem a zcela přizpůsobili Liberův kult kultu Dionýsovu. Uctíval se rovněž kult boha Bakcha, který byl rovněž ztotožňován s Dionýsem. Odtud bakchanálie, při slavnostech boha Dionýsa. Ženy (bakchantky) nesly v průvodu obří falus v koši zakrytém plody, jako hlavní symbol síly a plodnosti. Večer se oslava boha Dionýsa proměnila v mystérium, provázené sexuální nevázaností – orgiemi, v okamžiku kdy se falus přinesený v koši odhalil. Bakchanálie byly silně omezeny a kontrolovány od r. 186 př. n. l. nařízením senátu (senatus consultum de Bacanalibus).

V Čechách a na Moravě pěstovali révu vinnou již Keltové a nové odrůdy přinesli později římští legionáři cca. ve 2. – 3. stol.. Není asi souhrou náhod, že severní hranice pěstování révy vinné je téměř shodná s hranicí, kam vstoupila bota římského legionáře a kde po nějakou dobu pobyl (Limes Romanus a jeho předsunuté body).

Pěstování révy bylo známé rovněž starým Slovanům, dle fragmentů vykopávek na hradištích v Mikulčicích, Pohansku a Velehradě (semínka ušlechtilé Vitis vinifera, vinohradnické nože atd.)

Ve středověku (cca od 12. stol) se o rozšíření révy vinné v severnějších částech Evropy zasloužili mniši řádu Cisterciáků, kteří přinesli s sebou z oblasti Francie sadbu a učili místní obyvatele révu vinnou pěstovat a zpracovávat hrozny.

Ve 14. stol se zasloužil o rozmach pěstování révy vinné v Čechách Karel IV, který přivezl do Čech mimo jiné odrůdu Rulandské šedé (Pinot gris).

Ještě před třicetiletou válkou bylo údajně v Čechách a na Moravě cca 40 tis. ha osázených révou vinnou, proti 20 tis ha současných. Zásluhu na této rekordní výměře měl mimo jiné císař Rudolf II.

Viz také: Historie pěstování révy vinné v Čechách a na Moravě a počátky jejího šlechtění.


Dověděli jste se něco nového? Podělte se o to s přáteli:

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.