Znalec vín > Hesla od Č > Čiření vína

Čiření vína

Čiření vína (krášlení) je jeden z technologických procesů při školení vína. Pomocí přírodních inertních látek jsou nečistoty ve víně strhávány (sedimentace) ke dnu nádoby a potom odstraněny spolu s kaly při stáčení vína. Nečistoty ulpívají na čiřidlech na základě opačných elektrických nábojů částeček jednotlivých čiřidel. Nejběžněji používanými čiřidly jsou bentonit (- náboj, obchodní název Nacalit ), tanin (-), želatina (+ náboj), šlehaný vaječný bílek (+) atd..

Čiřením vína (při správném postupu a dávkování) se dosáhne rychlého vyčištění, víno získá stabilizaci vůči budoucím zákalům a zlepší se organoleptické vlastnosti vína.

Některé doporučené čiřící přípravky z nabídky BS Vinařské potřeby Velké Bílovice:

COMBIGEL
Speciální preparát určený k čiření a úpravě senzorických vlastností vína. Je vyroben na bázi želatiny, viziny a mléčné bílkoviny. Vynikající účinností, reaguje i s katechiny, které obyčejně zůstávají ve víně při běžném želatinovém čiření. Déle skladovaná vína použitím preparátu získávají svěžest, harmonickou chuť a aroma. Dávkování: předčiřená mladá vína 25 – 30 ml/100 l, kalná mladá vína 50 – 150 ml/100 l, trpká vína (polyfenoly) 100 – 200 ml/100 l, skladovaná mladá vína 50 – 100 ml/100 l.

NACALIT EISENARM
Vysoce účinný speciální bentonit vyrobený na sodno-vápenaté bázi, určený pro výrobu nápojů. Preparát zabezpečuje odstranění později reagujících bílkovin a ostatních rušivých látek i v prostředí s vysokým pH, resp. s nižším obsahem kyselin.

CLARIL AF
Směs obsahující bentonit, PVPP, rostlinný protein a křemičitany. Hodí se pro odstranění fenolických sloučenin zodpovědných za oxidaci doprovázenou hořkými tóny. Přítomnost bentonitu zvyšuje bílkovinnou stabilitu a zaručuje dobré čiření. (v r. 2020 v prodeji např. na Slovensku)

Hydroclar 30
Jedná se o 30-ti procentní roztok potravinářské želatiny pro čiření moštu a pro odstranění nadměrné trpkosti. Želatina je účinná při snižování pocitů suchosti a trpkosti v chuti. Je také ideální pro čiření bílého moštu flotací.  Dávkování: 15 – 40 ml/hl do moštu, 10 – 20 ml/hl pro bílá vína, 30 – 60 ml/hl pro červená vína.

Pulviclar S
Jde o ultra čistou potravinářskou teplem rozpustnou granulovanou želatinu s nízkým stupněm hydrolýzy a vysokou hustotou. Jde o vysoce účinný čiřící prostředek a stabilizátor. Doporučuje se pro čiření bílých moštů a vín ve spojení s dalšími preparáty. U kvalitních červených vín Pulviclar S zlepšuje rovnováhu tím, že odstraňuje nadměrnou trpkost, aniž by došlo ke snížení struktury vína.

Finecoll
Je to vlastně granulovaná vyzina rozpustná ve studené vodě. Hodí se pro čiření všech vín (bílá, červená, růžová), snižuje u nich hořkost, oxidativní a rostlinné tóny, přitom nepůsobí na strukturu vína. Finecoll zlepšuje jiskru a filtrovatelnost u vín z nekvalitních hroznů zasažených botrytidou nebo u mechanicky poškozených hroznů.

Stabyl
Jde o čistý polyvinyl-polypyrolidon, vysoce účinný při odstraňování oxidovaných a oxidovatelných polyfenolů. Doporučuje se k prevenci a léčbě oxidace u všech typů vín. Je vhodný též pro snížení hořkosti.

Blancoll
Čistá prášková vaječná bílkovina pro zjemnění struktury červeného vína. Eliminuje nadměrnou svíravost vína flokulací širokého spektra taninů. Blancoll zaokrouhluje strukturu, aniž by došlo k nerovnováze, zachovává aroma a původní vlastnosti vína.

Bentolit Super
Aktivovaný práškový sodný bentonit. Kombinuje velmi dobré čiřící účinky s dobrou vlastností odstraňovat bílkoviny. Může se použít i pro flotaci.

Pluxcompact
Bentonit získaný zvláštním postupem. Odstraňuje bílkoviny jako sodný bentonit a vytvoří podobný objem kalů jako vápenatý bentonit. Proto i v nízkých dávkách kombinuje vynikající čiřící schopnost s odstraněním bílkovin a omezením množství kalů.

Poslední revize hesla: 2020


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.