Znalec vín > Hesla od T > Tiché víno

Tiché víno

Tiché víno, je víno, které nešumí. Není tedy ani perlivé, ani šumivé. Neobsahuje významné množství oxidu uhličitého. Termín tiché víno se používá většinou jako celní „terminus technicus“, dále pro potřeby soutěží a výstav vín.

U tichého vína je nulová spotřební daň. Náklady na pořízení tichého vína lze uplatnit při odečtu z daňového základu za předpokladu, že firma nebo podnikající fyz. osoba nakupuje dárkové balení vína s potiskem loga firmy, nebo visačkou s max. cenou u jednoho dárkového balíčku do 500,- Kč. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů sice vymezuje daňovou neuznatelnost darů v paragrafu 25 odst. 1 písm. t), je zde ale výjimka pro předměty do 500,- Kč opatřené logem obchodní firmy.

Obdobné je to s s úlevou na DPH, kdy z darovaného vína není povinnost odvést daň. Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 13 odst. 10 písm. c).

Pozn.: Informace o daňových úlevách použité v tomto hesle jsou relevantní v době vzniku hesla (2012).


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.