Znalec vín > Hesla od V > Výběr z hroznů

Výběr z hroznů

Výběr z hroznů je terminus technicus vinařského zákona pro označení jedné z jakostních tříd vína.

§ 19
Jakostní víno s přívlastkem

(4) Jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže:
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,
b) výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny, 321/2004 Sb. ve znění 281/2009 Sb. s úč. k 1.1.2011 Page 13 of 47 http://www.sbirka.cz/AKT-2004/04-321g.htm
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, popřípadě odrůda nebo směs odrůd anebo napadení ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu53),
e) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky pro jednotlivý druh jakostního vína s přívlastkem nebo smísením jakostních vín s přívlastkem,
f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,
h) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.

(7) Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

zdroj: Zákon č. 321/2004 Sb.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.